4 March 2021. 4 min läsning

v.9 – Forbes sågar Sverige, Gdansk får kärnkraft och Frankrike förlänger

Cover image

Forbes med svidande kritik av Sveriges kraftverksnedläggningar, samtidigt som det nu står klart att Polens första kärnkraft byggs i Gdansk och att Frankrike livstidsförlänger 32 reaktorer.

  • Forbes: Sverige går under av irrationell rädsla och dumhet
  • Polens första kärnkraftverk till Gdansk – klart 2033
  • Frankrike livstidsförlänger reaktorer – Kanada satsar nytt

_______________________________________________________

Forbes: Sverige går under av irrationell rädsla och dumhet

Det var ord och inga visor från ett av världens ledande affärsmagasin, Forbes, i veckan – och måltavlan var rättmätigt Sveriges vansinniga energistrategi. Man ifrågasätter hur ett land med vår tekniska kompetens och höga svansföring inom forskning och innovation på helt irrationella grunder nu stängt ner flera reaktorer "halvvägs genom sin livslängd".

Man konstaterar att "en förtida utfasning av kärnkraft kommer addera 2 miljarder ton koldioxidutsläpp, innebära minskade skatteintäkter på 120 miljarder dollar(!) och underminera elnätets stabilitet i en del av världen som blir väldigt kall."

Bulletin uppmärksammade även dem att våra folkvaldas el-hjärnsläpp nu rönt internationella uppmärksamhet, och analyserade ämnet i en kolumn signerad Thomas Gür. Expressen å sin sida satte fingret på en av anledningarna till att man valt att se mellan fingrarna på de uppenbart skadliga effekterna av dessa förtida stängningar:

“Kärnkraften ägs av Vattenfall och Fortum och dessa företag äger också stora andelar av vatten- och vindkraft. Att ägandet är så extremt koncentrerat gör att vinstintresset ofta går på tvärs med samhällsintresset”

Samma tidning publicerade även på onsdagen en bra replik på ett av de senaste veckornas märkligaste utspel gällande påstådda "fulargument" för kärnenergin:

"Göran Bryntse ondgör sig över ”fulargument” för kärnkraft och för samtidigt fram sina egna handplockade uppgifter. Att kärnkraft är en koldioxidsnål energikälla, i samma storleksordning som sol och vind, bör ses som konsensus i den vetenskapliga litteraturen"

Bill Gates, som just nu gör mycket media kring sina nya klimatbok, förutspår även att "kärnkraft absolut kommer bli politiskt accepterat igen" i en bra intervju med amerikanska CNBC. Från USA noterar vi även att start-up företaget X-Energy nu har signerat ett avtal värt hela 1,23 miljarder dollar över sju år med landets energidepartement.

Målsättningen är att bygga ett kommersiellt kärnkraftverk med fyra 80 megawatts högtemperaturs-reaktorer på deras gaskylda Xe-100 design med tillhörande TRISO-bränsleproduktionsanläggning.

I svepet vill vi även uppmärksamma en insändare i Hallands-Nyheter om hur Ringhals nedstängda reaktorer hade kunnat lindra vinterns elhunger, samt en längre intervju i Bulletin med basindustrins branschorganisation SKGS verksamhetsansvarige – som uttrycker stor oro över södra Sveriges elframtid när det nu står klart att norra Sverige kommer behöva sin el själva i framtiden.

_______________________________________________________

Polens första kärnkraftverk till Gdansk – klart 2033

Vi har redan tidigare uppmärksammat vårt sydliga grannland Polens goda ambitioner kring att avsluta sitt kolkraftsberoende för att istället satsa på ren energi från kärnkraft och havsbaserad vindkraft.

Under torsdagen kom dock nya glädjebesked från Business Insider om det stundande fransk-amerikanska samarbetsprojektet i landet när regeringsföreträdare lät meddela att man valt ut hamnstaden Gdansk som första ort för Polens första kärnkraftverk.

Redan 2033 avser man vara igång med att producera ren pålitlig el på andra sidan Östersjön, och då i form av en större reaktor vars installerade effekt kommer uppgå till mellan 1 och 1,6 gigawatt.

Man meddelade även att den efterföljande reaktorn kommer att öppnas i Bełchatów år 2036, samt att man avser lägga till ytterligare fyra enheter efter det med 2-3 års mellanrum tills man slutligen ska ha sex reaktorer i drift för att uppnå sina utsläppsmål.

_______________________________________________________

Frankrike livstidsförlänger reaktorer – Kanada satsar nytt

Veckans självklara hjältar hittar vi dock i Frankrike, då det nu står klart att EDF kommer att livstidsförlänga hela 32 reaktorer med tio år vardera – och det troligen bara som ett första steg.

Miljöinsatsen, som bland annat nyhetsbyrån AP uppmärksammar, innebär att EU får behålla runt 195 terawattimmar(!) ren och väderoberoende el i elnätet – per år! Som jämförelse förbrukade Sverige totalt c:a 130 terawattimmar el ifjol. Och beslutet faller sig rätt naturligt med tanke på president Macrons tal den 9 december 2020 om att "Frankrikes energi- och miljöframtid hänger på kärnkraften". 

Han uppmärksammade även då att få industrier gör lika mycket gott för sysselsättningsnivåerna – och då främst för unga människor över hela landet. Han lät meddela att fem tusen personer kommer att nyanställas under året för att stötta de 220.000 som redan idag jobbar inom sektorn.

Slutligen vill vi uppmärksamma Wall Street Journals långa reportage om ett annat (bitvis) franskspråkigt lands storsatsning på kärnenergi. I Kanada handlar det dock inte främst om livstidsförlängningar, utan snarare främst om små modulära reaktorer. Landets naturresursminister, Seamus O’Regan, är supertydlig om varför:

"Det finns ingen väg för oss att nå nettonoll utsläpp till 2050 utan kärnkraft. Den är beprövad, testad och säker. Och vi är bra på den."

_______________________________________________________

Sveriges första elbolag med 100% kärnkraft:

  • Minimerade utsläpp, stabila elnät och orörd natur
  • Superlågt rörligt timpris utan bindningstid
  • Blixtsnabb kundtjänst och forskningsstöd per kWh
  • Välj närproducerad el från favorit-kraftverk

Sign up