4 March 2022. 4 min läsning

v.9 – Tyskland, Finland och Grekland

Cover image

Det fruktansvärda kriget i Ukraina fortsätter skaka om, och då även energivärlden. Hur gör man sig oberoende av Rysslands fossila bränslen?

  • Tyskland: Regeringen överväger förlängd kärnkraft
  • Finland: Lovisa ansöker om drifttillstånd till 2050
  • Grekland: Samarbete med Bulgarien för ny kärnkraft

_______________________________________________________

Tyskland: Regeringen överväger förlängd kärnkraft

Krigets fasor rasar på i Ukraina, och omvärlden sluter upp allt mer. Mitt mellan kärnvapenhot och attacker på kärnkraftverk skönjas även en allt intensivare vilja att bryta EU:s ryska fossilberoende.

Det är med stor sorg i hjärtat vi tar oss an veckans nyhetssvep då vi givetvis följer krigsutvecklingen nära. Idag har de flesta nyheterna dock främst handlat om det ockuperade kraftverket Zaporizhzhia.

Medialt hamnar ju fokus ofta på just kärnkraft, men mellan de mörka rubrikerna kan vi nu i skrivande stund (fredag eftermiddag) rapportera att den ryska militären kontrollerar anläggningen men att den ukrainska personalen är kvar, att branden i en träningsbyggnad är släckt utan skador på kritisk infrastruktur samt att en reaktor ännu är i drift.

Givetvis ser Putin stora förtjänster med att skapa oro kring kärnenergi i väst, då tekniken som bekant är den enda planerbara fossilfria elproduktion som kan skalas upp. Således är den även det absolut största hotet mot Rysslands långsiktiga järngrepp om EU:s energiförsörjning.

Omständigheterna på marken ändras hela tiden och är svåra att sammanfatta på ett aktuellt sätt, men givetvis är en viktig krigsstrategi för Ryssland att lamslå Ukrainas elförsörjning. Således lär till exempel även stora vattenkraftdammar fortsatt ligga i fara.

Samtidigt ser vi nu en snabb utveckling där allt fler länder ser om sitt hus och inser fördelarna med ett ökat energioberoende inom EU. Här vänds nu på varenda sten i samtliga länder, vilket inte minst kan symboliseras av att kärnenergins största mobbare Tyskland i veckan öppnade för att se över sin ideologiskt drivna förtidspensionering av utmärkta reaktorer.

Finansminister Habeck svarade på en direkt fråga om huruvida de planerade stängningarna av landets sista tre reaktorer kan komma att skjutas upp att det inte längre handlar om ideologiska, utan tekniska skäl, om så inte blir fallet. Euroactiv och France24 har rapporterat bra om det, och Reuters har sammanställt förutsättningarna.

När dörren nu gläntats på så har vi redan sett att till exempel den franska kärnindustrin står redo att hjälpa Tyskland med bränsle och expertis om så önskas. Fortsättning lär följa, inte minst då det nu står klart att pipelinen Nordstream 2 nu lär vara permanent skrotad. Då kvarstår egentligen bara kolkraft, biomassa och importerad LNG med nybyggda terminaler som alternativ till att lösa den del av energipusslet som kärnenergin gör.

Om man bryr sig om priser eller hann ta till sig något av rapporteringen kring FN:s klimatråd IPCC:s rapport i måndags inser man dock snabbt varför inget av de andra alternativen är långsiktigt hållbara. EnergyMonitor skriver om behoven kring energiomställning och Göteborgs-Posten sammanfattade de geopolitiska omständigheterna väl i måndags:

“Säkerhets- och energipolitik hänger ihop. Det går inte att genomföra en grön omställning genom att fasa ut kärnkraft. Planerna på sådan utfasning måste stoppas. Gasberoende länder måste utveckla fjärrvärme för att värma upp sina hus.”

_______________________________________________________

Finland: Lovisa ansöker om drifttillstånd till 2050

Jakten på energioberoende och fossilfrihet genomsyrar så klart alla beslut kring kärnkraften dessa dagar, och så även i Finland. I torsdags lät Fortum meddela att man nu vill låta kraftverket Lovisa fortsätta sin livsgärning ända till 2050.

Ansökan om förnyat drifttillstånd för anläggningens bägge reaktorer är inlämnad till det finska arbets- och näringsministeriet. Därefter behandlas den av statsrådet som begär in utlåtanden från flera olika instanser, däribland Strålsäkerhetscentralen (STUK). Statsrådet fattar sen sitt beslut på basis av de inkomna expertutlåtandena och processen beräknas ta cirka ett år.

Om allt går enligt plan förväntas anläggningen kunna producera ytterligare upp till 170 terawattimmar fossilfri el under den förlängda drifttiden utifrån en investering på facila en miljard euro fram till 2050. Så kan man också välja att agera kring sitt rikes planerbara elproduktion.

Finska Handelsbladet rapporterade om beslutet samt kommenterade landets generella energiomständigheter på ett bra sätt: "I bästa fall får oron för att energileveranser från Ryssland ska upphöra fart på den gröna energiomställningen både i Finland och i övriga Europa. Vi kan inte gå tillbaka till fossila energikällor och vi måste hitta alternativ till den ryska energin."

_______________________________________________________

Grekland: Samarbete med Bulgarien för ny kärnkraft

Även kring medelhavet finns en allt större längtan efter att göra sig av med beroendet av rysk gas. Så även i Grekland, som dock inte har några egna kärnkraftverk men vars invånare lidit hårt av vinterns prischock.

Men säg det problem som inte har en kärnlösning. I veckan lät Bulgariens finansministern meddela att man nu påbörjat diskussioner om att samfinansiera en ny reaktor i närheten av Belene tillsammans med Grekland, i utbyte mot att de får ta del av energiproduktionen.

Bulgarien skall även bli delägare i Alexandroupoli-hamnen där man sedan tidigare är andelsägare i en LNG-terminal. I regionen har även Rumänien som bekant långt gångna planer på att bygga bland annat en amerikansk NuScale enhet, så visst ser det ut som det kan finnas ljusning för området. GreekReporter skriver bra om utvecklingen.

Dessa lite gladare nyheter får avsluta veckans svep, som annars av förståeliga skäl främst har gått i moll.

_______________________________________________________

Sveriges första elbolag med 100% kärnkraft:

  • Minimala utsläpp, stabila elnät, orörd svensk natur
  • Ta kontroll med rörligt timpris utan bindningstid
  • Forskningsstöd och blixtsnabb kundtjänst
  • Topprankade på Trustpilot (4,8 av 5)

Sign up