2 August 2019. 1 min läsning

Vad är ett elhandelsbolag?

Cover image

Elmarknaden i Sverige är ett virrvarr av olika aktörer och funktioner. Vi tänkte att det kanske var på sin plats att reda ut begreppen en aning. Vi börjar med oss som slutkonsumenter. Alla som använder el kallas elanvändare, och som elanvändare är man alltid kund hos två företag. Dels ett elnätsföretag dit du betalar för elnätet du använder, och dels ett elhandelsbolag (som Kärnfull Energi) dit du betalar för den el du använder.

För att du ska kunna använda el transporteras den från platsen där den tillverkas genom ledningar, kraftstationer och kablar. Det finns över 160 elnätsföretag i Sverige, med du kan inte aktivt välja vilket du är kund hos. Detta bestäms beroende på var du bor.

Det är istället i ditt val av elhandelsbolag som du har en chans att uttrycka dina åsikter och preferenser. Elhandelsbolag köper el från producenterna och säljer den vidare till dig som kund. Många väljer bolag baserat på pris, andra efter vilken slags energimix eller vilka kringtjänster man vill ha. Det finns runt 140 elhandelsbolag i Sverige och du kan fritt välja från vilket du köper din el.

I skrivande stund finns det dock bara ett som erbjuder 100 % kärnkraft, vilket gör det möjligt att tydligt ta ställning som rationell miljövän – Kärnfull Energi. Men vi vill inte bara vara unika i val av energislag, utan också erbjuda riktigt konkurrenskraftig prissättning och ledande tjänster, såsom informativa appar och bra och tydlig information.

Det är viktigt att förstå att alla svenska eluttag förses med samma energimix, oavsett ditt aktiva val ("fossilfritt", "vattenkraft", etc.), så det Kärnfull Energi gör är att vi garanterar att motsvarande mängd el som du förbrukar kommer att produceras av 100 % kärnkraft. Detta tack vare ett internationellt system för ursprungsgarantier.