4 August 2019. 2 min läsning

Vilka är vi?

Cover image

Som ni kanske läst i vår pressrelease så föddes idén om Kärnfull Energi vintern 2018. Bakom konceptet, och numera företaget, hittar ni två småbarnsföräldrar och nära vänner från Göteborg, Christian Sjölander, 40 och John Ahlberg, 37. Christian jobbar aktivt och dagligdags med Kärnfull Energi, medan John lägger helger och övrig fritid på att bolla idéer och skriva texter.

Vi har känt varandra i drygt 20 år men vänskapen fördjupades när våra döttrar blev bästisar på förskolan hösten 2014 och våra familjer började umgås varje dag. Vi bodde på den tiden två portar ifrån varandra.

Vi hade bägge bott utomlands under flertalet år och jobbat med allt från private investment i London till kommunikation i Paris, men återförenades nu i Göteborg. Christian är entreprenören som bl.a. startade och drev Wrapped Burrito Bar (såldes av 2018) och John är affärsutvecklaren och strategen med drygt ett decennium inom den bransch som oftast kallas fintech, och har då främst jobbat med olika betalnings- och autentiseringslösningar.

Vi är de första att erkänna att vi hade begränsad kunskap om energimarknaden den där kvällen i en stuga i Trysil när idén kom till, och har därför lagt varje ledig stund det senaste halvåret med att lära oss allt om hur den fungerar och hur man bäst driver ett elhandelsbolag. Våra kontaktnät har turligt nog visat sig vara fullt av skickliga och nagelfarande bekanta med åratal av erfarenhet från elbranschen. Vi har stött och blött idén med dem och fått massor av feedback som har gått in i slutprodukten. Det skall också sägas att det varit ett tacksamt halvår att tillskansa kunskap, då snart sagt varje tidning och TV-program har haft kärnkraft som ett av huvudteman, bl.a. inför EU-valet.

Vi jobbar brett med olika partners och vänner för att skapa en suverän plattform, webbsida och app samt ett tydligt varumärke. Det huvudsakliga arbetet har dock gått åt till att skapa förutsättningarna samt förstå skyldigheterna och rättigheterna som följer av att driva ett fullskaligt elhandelsbolag så fort som kundbasen finns på plats.

Ingen av oss har någon partipolitisk bakgrund, och vi ser Kärnfull som ett icke-politiskt initiativ. Vi följer dock svensk politik noggrant och med stort intresse. Det gläder oss att alltfler partier har insett kärnkraftens betydelse för vår gemensamma framtid.

Värt att notera är att Kärnfull Energi är ett oberoende elhandelsbolag.

Vill ni komma i kontakt med oss så finns vi bägge två på hej@karnfull.se. Det vore väldigt roligt att höra ifrån er!