29 April 2021. 5 min läsning

v.17 – Sverige, Indien och USA i fokus

Cover image

Bloomberg och Svenska kraftnät om svenska elnätsproblem, Energiföretagen om ett mer än fördubblat framtida elbehov, Indien ett steg närmre världens största kraftverk och CNN samt Highsnobiety hyllar kärnkraften.

  • Sverige: Bloomberg larmar, elbehovet mer än fördubblas
  • Indien: Stort steg närmre världens största kärnkraftverk
  • USA: CNN och Highsnobiety hyllar kärnkraftens framtid

_______________________________________________________

Sverige: Bloomberg larmar, elbehovet mer än fördubblas

Vi närmar oss tiden på året då Sveriges reaktorer servas, vilket traditionellt alltid varit en högst odramatisk period som sammanfaller med en lägre elkonsumtion i landet.

Men det som tidigare varit ren rutin för Svenska kraftnät har i år utvecklats till ett problematiskt pussel när reaktorstyrkan, till följd av politiskt orkestrerade skäl, har halverats i landet. Ur ett systemperspektiv finns det inte längre någon optimal tidpunkt under året då årsrevisioner kan genomföras utan påverkan på driftsäkerheten i elnätet.

Från den 22:e maj till och med den 20:e juni kommer tre av landets kvarvarande sex reaktorer att pysslas om, vilket bland annat föranleder att SvK tvingas begränsa flöden samt förlita sig på att oljekraftverket i Karlshamn är redo att stötta upp i sommar.

Sveriges självförvållade och omfattande elnätsproblem – som nu även ställer till det under de varmare månaderna – uppmärksammades i veckan av Bloomberg, samtidigt som Svenska kraftnäts strategiska driftchef Erik Ek själv uttryckte frustration i en artikel på Second Opinion:

”De förändrade flödena i Sveriges elnät skapar flödeskombinationer som nätet bara delvis klarar av. Men lösningen handlar inte bara om att förstärka nätet. Bland annat måste ny planerbar kraftproduktion till.”

Om man då lyfter blicken mot framtiden så råder det inget tvivel om att dessa små, och minskande, marginaler kommer bli än mer förödande framöver – om inte nya reaktorer tillkommer i landet de kommande eltörstiga decennierna.

I veckan släppte Energiföretagen en ny scenarioanalys för elanvändning i Sverige år 2045 är. Vi pratar alltså om 310 TWh – en ökning med c:a 120(!) procent från dagens 140 TWh, förutsatt att samtliga hittills aviserade satsningar på elektrifiering sker.

Vi hör ju förresten ofta från våra folkvalda att "marknaden bestämmer" kring kärnkraftens framtid, men att det "uppenbarligen inte finns någon" som vill investera i tekniken. Därför gläds vi lite extra över att vi i veckan äntligen kunde berätta om något av ett trendbrott i just den frågan.

Investeringsjätten Midroc Invest, med energiföretag såsom Minesto, PowerCell och CorPower i sin cleantech-portfölj, har nämligen nyligen investerat i just Kärnfull. Deras VD Göran Linder kommenterade beslutet så här i press releasen:

”Vi har sett vad bristen på planerbar och miljövänlig elförsörjning leder till. Kärnkraften och dess vidare utveckling har därför en viktig roll att spela i den framtida energimixen om vi ska kunna öka elproduktionen till gångbara priser, minska klimatstressen och samtidigt värna naturvärden och biologisk mångfald, både lokalt och globalt. Kärnfulls ambitiösa road-map är superintressant ur det perspektivet, och vi är stolta över att få chans att kliva på tidigt och bidra på den här resan”.

En tydlig signal om att satsningar på svensk kärnenergis framtid blir allt mer intressanta för stora investerare, inte minst tillföljd av att tekniken nu tycks bli en del av EU:s taxonomi för hållbara investeringar.

_______________________________________________________

Indien: Stort steg närmre världens största kärnkraftverk

10 gigawatt ren, planerbar och långsiktig fossilfri energiproduktion från ett och samma kraftverk? Låter som en rätt maffig klimat- och elektrifieringsinsats, va? För bra för att vara sant? Nej då, det är i allra högsta grad på gång.

I veckan togs nämligen ett jättesteg mot byggnationen av vad som planeras bli världens största kärnkraftverk när så franska EDF lämnade in ett bindande bud på att få bygga sex stycken tredjegenerationens EPR reaktorer i Jaitapur, Indien.

Bland andra Reuters och the Economic Times skriver om projektet som beskrivs som ett jättesteg framåt för fransk kärnkraftsindustri och som kan komma att generera 75 terawattimmar el per år – motsvarande konsumtionen från 70 miljoner indiska hushåll – samtidigt som man knuffar undan mer än 80 miljoner ton koldioxidutsläpp årligen.

Byggtiden beräknas till 15 år, men kraftverket planeras kunna börja leverera el även innan färdigställande. Kontraktet förväntas vara påskrivet inom de kommande månaderna.

_______________________________________________________

USA: CNN och Highsnobiety hyllar kärnkraftens framtid

Till sist vill vi belysa fyra intressanta nyheter från andra sidan Atlanten. Den nya administrationen har redan flera gånger påvisat hur viktig kärnkraften blir för USA:s gröna omställning, och det ger nu eko i allt fler medier och sammanhang.

Störst och viktigast får nog ändå CNN:s tydliga ställningstagande anses vara. Det var i den världskända journalisten Fareed Zakarias inslag "Last Look" som man på under fyra minuter på ett enormt bra och tydligt sätt förklarade exakt varför kärnkraften är direkt avgörande får vår planets framtid:

"Om vi skall kunna undvika en global klimatkatastrof kommer kärnenergin otvivelaktigen vara en del av lösningen."

Vi gläds också lite extra när kärnkraften tillåts ta plats i mer ovanliga och ungdomliga medier, och vill därför även lyfta fram den oerhört populära (tyska!) livsstils-sajten Highsnobietys storintervju med den Los Angeles-baserade tik-tok-stjärnan och fotomodellen Isabelle Boemeke.

Under artistnamnet Isodope har hon under det senaste året skapat en helt ny nivå av forskningskommunikation som når miljontals (främst) ungdomar runt om i världen, och i den här intervjun är hon i sitt esse:

"Det är den coolaste formen av energi. Allt annat är kass i jämförelse. Fossila bränslen är uppenbart onda, man bara bränner saker som kol, olja och gas. Sol och vind är okej, men opålitliga och väldigt 'granola'. Kärnkraft är som teknologi från framtiden. Vi har förstått hur man kan utvinna kraften inuti en atom för att skapa ren, utsläppsfri el i reaktorer som kan byggas i princip varsomhelst."

Vår amerikanska utblick avslutas med de glädjande nyheterna att Georgia Power nu har påbörjat varmtestning av Vogtle-kraftverkets tredje enhet i vad som beskrivs som ett stort steg mot att reaktorn skall kunna påbörja sin 80-åriga livsgärning.

Vi rundar av veckans nyhetssvep med Reuters artikel om att TVA, USA:s enskilt största privata energiproducent, nu ser sina stängda kolkraftverk som optimala för att byggas om till kärnkraftsdrift med hjälp av små modulära reaktorer. Vi har pratat om retrofitting av kolkraftverk tidigare, då i Polen, men här har vi ett energibolag som själva påvisar hur intressant konceptet är gällande att återanvända alltifrån personal till infrastruktur.

_______________________________________________________

Sveriges första elbolag med 100% kärnkraft:

  • Minimerade utsläpp, stabila elnät och orörd natur
  • Superlågt rörligt timpris utan bindningstid
  • Blixtsnabb kundtjänst och forskningsstöd per kWh
  • Välj närproducerad el från favorit-kraftverk

Sign up