3 December 2021. 5 min läsning

v.48 – Wallenberg, Kanada och havsuran

Cover image

"Det är fritt fram, men ingen vill investera i kärnkraft" kanske vi slipper höra framöver? Wallenbergs uttalande i veckan – "intressant" förutsatt teknikneutral politik – skakar nog om. Dessutom kanadensiska framsteg och ny forskning inom havsuran.

  • Wallenberg: "Kärnkraft behövs" – redo att investera
  • Kanada: Val av SMR och succé för grön atom-obligation
  • Kina: Stort genombrott inom havsutvinning av uran

_______________________________________________________

Wallenberg: "Kärnkraft behövs" – redo att investera

Åtskilliga är de gånger våra folkvalda förnumstigt påstått att det minsann är "fritt fram att investera i kärnkraft" men att "marknaden inte vill" det senaste året. Argumentet har tagits till allt mer ofta sen de gamla vanliga dogmatiska anledningarna till att motarbeta tekniken inte längre biter. Nu faller även detta påstående.

För oss på Kärnfull är det sedan länge ingen hemlighet att stora investerare i Sverige är mer än villiga att satsa på kärnkraften via de förfrågningar vi får, och då framförallt om den tillåts konkurrera på en teknikneutral marknad med långsiktigt hållbara spelregler. Ett exempel på aptiten – och då till och med redan innan välbehövliga lagförändringar – är ju även att vi tog in kapital från Midroc Invest tidigare i år.

Men givetvis blir avtrycket i debatten rejält mycket större när nu Investors ordförande Jacob Wallenberg förklarar att han "absolut skulle titta på" att investera i kärnkraft om de politiska förutsättningarna var de rätta i SVT:s 30 minuter. Han konstaterar även att "du behöver kärnkraft för att ha garanterad el även när det inte blåser och inte är sol" samt att "om du i dag vill bygga en fabrik i södra Sverige så får du inte göra det för det finns inte tillräckligt med el för att garantera tillgängligheten"

På en direkt fråga om han ser ett behov av att bygga ny kärnkraft svarar Wallenberg:

"Jag tycker att det är en möjlighet som man måste titta på. Jag tycker att det är olyckligt att vi på politisk nivå helt frånhänder oss den möjligheten. Det förs ofta fram av politiken att näringslivet inte vill investera i kärnkraft. Problemet är att om du ska investera i någonting som ska verka i 30, 40, 50 år framåt så måste du veta att du har långa kontrakt. Men de långa kontrakten finns inte i dag,"

Utspelet gav givetvis stort eko i media - där till exempel Affärsvärlden rapporterar bra – och föranledde en skarp ledare i Dagens Industri med rubriken "Bygg en plan för nya kärnkraftsreaktorer":

"Näringslivet bör visa en tydligare vilja att bygga nya reaktorer. Det politiska klimatet för privata kärnkraftsinvesteringar är inte sämre nu än det har varit tidigare. Snarare bör man ta fasta på den återkommande argumentationen om att det är tillåtet med ny kärnkraft."

Givetvis är det så, men då krävs det nog först att regelverket ändras så att man tillåts bygga reaktorer på fler än tre platser i landet. En av de små modulära reaktorernas stora fördel är att de kan placeras smartare och mer utspritt för att hjälpa till att decentralisera den fossilfria energiförsörjningen på ett planerbart och icke-intrusivt sätt.

Slutligen gällande Sverige kan vi konstatera att den förvirrande debattartikel som nyligen publicerades i Expressen mitt under rådande elprischock fick sig en utmärkt replik denna veckan:

"Vi behöver nu planerbar produktion i södra Sverige för att inte elnätet ska riskera kollaps. Då finns fyra möjligheter: vattenkraft, fossil gas eller kol, samt kärnkraft. I södra Sverige finns inte tillräckligt med outbyggd vattenkraft kvar att exploatera. Om man inte vill ha fossil kraft kan man alltså välja på kärnkraft."

Man kan ju eventuellt även tillföra biomassa till de planerbara möjligheterna, men om utsläppsnivåer och naturvänlighet är av intresse är det knappast aktuellt på en såpass stor skala att det skulle vara ett hållbart alternativ.

_______________________________________________________

Kanada: Val av SMR och succé för grön atom-obligation

Även Nordamerika bjuder på goda nyheter. USA:s energiminister Granholm är nu, som en följd av kärnenergins snabbt ökande popularitet, beredd att förmå Kalifornien behålla Diablo Canyon-kraftverket i drift, rapporterar Tidningen Näringslivet och Reuters.

Men det är i Kanada de största framstegen tagits. Först och främst gällande samma område som vi berörde här ovan, finansieringsvilja. Nu står det klart att investerare reagerat oerhört positivt på landets (världens?) första gröna obligation för kärnkraft när Bruce Powers nya emission blev övertecknad fem till sex gånger. Bruce står redan idag för en tredjedel av Ontarios el, och siktar på nettonoll-utsläpp till 2027.

Över 60 kanadensiska investerare i ett flertal provinser köpte på sig de ESG-klassade obligationerna, i vad som kallas en milstolpe inom kärnkraftens resa mot att hållbarhetsstämplas. IFR skriver bra om succén som, av allt att döma, följs upp av en liknande positiv nyhet gällande klassificering inom EU nästa vecka när unionens taxonomi, enligt ryktena, offentliggörs den 8 december.

Kanadensarna fyllde även på med ytterligare en finfin nyhet i torsdags när Ontario Power Generation (OPG) offentliggjorde att de nu valt att bygga GE Hitatchis hyperintressanta modulära 300-megawatts reaktor BWRX-300, rapporterar The Globe and Mail. Det blir den första någonsin att gå i drift när den startas upp inom sju år. Samma modell planeras även i såväl Estland som Polen.

_______________________________________________________

Kina: Stort genombrott inom havsutvinning av uran

Ett nytt material inspirerat av blodkärlens fraktalliknande natur kan absorbera upp till 20 gånger mer uran från havsvatten än tidigare tillvägagångssätt. Kinas storsatsning på havsutvinning av kärnbränsle tar nu nästa steg i jakten på kommersialisering inom tio år.

För visst har du koll på att världens hav beräknas innehålla cirka 4,5 miljarder ton uran – femhundra gånger så mycket som tros finnas i Jordens landmassa? Uranet är givetvis väldigt utspätt i haven, vilket innebär att de tekniker som hittills prövats tenderar att bli alltför dyra jämfört med vanlig gruvdrift.

Uppsidorna med utvinningstekniken är dock många, inte enbart utifrån minskad naturpåverkan, utan även då uranets naturliga urlakning från jordens inre innebär att kärnkraft som drivs på havsuran rimligtvis bör kategoriseras som en förnybar energikälla. Tekniken är ännu i sin linda, där tidigare experiment har funnit att ark av akrylfiber kan extrahera små mängder uran ur vatten.

Nu har dock forskare vid den kinesiska vetenskapsakademin i Peking skapat ett polymermembran fyllt av små kanaler som förgrenar sig till ännu mindre tunnlar med en diameter på mellan tre och fem hundra nanometer, som efterliknar hur blodkärl delar sig i allt mindre passager i däggdjur. Materialet impregneras sedan med amidoxim som binder sig till uranjoner.

I experimentfasen har materialet visat sig absorbera upp till tjugo gånger så mycket uran som tidigare tekniker, och avgörande är även att det kan rengöras med saltsyra – som utvinner 98 procent av uranet – och innebär att polymermembranet kan återanvändas flera gånger.

Forskningsteamet tror att upptäckten bör göra det möjligt för tekniken att användas under långa tidsperioder och därmed sänka kostnaden för utvinning ur havsvatten ytterligare. New Scientist skriver bra om det potentiella genombrottet. Trogna läsare minns kanske hur South China Morning Post tidigare i år rapporterat om Kinas ambition att ha en utvinningsanläggning i drift inom decenniet.

_______________________________________________________

Sveriges första elbolag med 100% kärnkraft:

  • Minimala utsläpp, stabila elnät, orörd svensk natur
  • Utmärkt rörligt timpris utan bindningstid
  • Forskningsstöd och blixtsnabb kundtjänst
  • Topprankade på Trustpilot (4,7 av 5)

Sign up