23 March 2021. 3 min läsning

Kärnfull Prize – möt Fredrik Dehlin

Cover image

Fredrik Dehlin är den svenske doktoranden som jobbar med beräkningar och simuleringar vid SUNRISE – det första steget i en trestegsplan för att bygga en toppmodern, nästa-generations reaktor i Sverige. Nu är han även nominerad till Kärnfull Prize 2021. Här lär vi känna honom lite bättre.

_______________________________________________________

Hej Fredrik, grattis till nomineringen! Hisspitcha projektet du jobbar med!

Stort, stort tack! Projektet jag jobbar inom är SUNRISE (Sustainable Nuclear Research In SwEden) – ett forskningscentra finansierat av Stiftelsen för strategisk forskning och huvudsakligen drivs som ett samarbete mellan Kungl. Tekniska högskolan, Luleå Tekniska Universitet och Uppsala Universitet - med ambitionen att bygga en blykyld forsknings- och demonstrationsreaktor i Oskarshamn inom ett årtionde.

SUNRISE är det första steget i en trestegsplan för att bygga en toppmodern, nästa generations reaktor och inom ramen för SUNRISE projektet kommer en design utarbetas och säkerhetsanalyser genomföras. Därutöver kommer kringliggande forskning utföras och i slutändan är målet att leverera en Preliminary Safety Analysis Report (PSAR) som ska kunna utvärderas av relevanta myndigheter.

Vilken är din egna roll och ambition med projektet?

Jag jobbar, inom ramen för mina doktorandstudier som finansieras av SUNRISE-projektet, primärt med reaktordesign och säkerhetsanalys. Mina arbetsuppgifter inkluderar exempelvis neutronikberäkningar och transientsimuleringar, men jag är även involverad i design av cirkulationspumpar etcetera.

Mitt kortsiktiga mål är att leverera en reaktordesign som uppfyller våra högt satta ambitioner och som möjliggör oss att ta projektet vidare till nästa steg för att slutligen bygga reaktorn. På lite längre sikt vill jag fortsätta med utvecklingen av små modulär blykylda reaktorer för att möjliggöra en storskaling industriell utrullning för att möta samhällets ökande behov av fossilfri planerbar energi.

Kärnfull vill väldigt gärna bidra till att påskynda utvecklingen av ny kärnkraft. Vilka milstolpar ser du i ditt projekt det närmsta året?

Inom de 12 kommande månaderna förutser jag att vi kommer ha en preliminär härddesign design färdig och har börjat arbeta med dokument relaterat till PSAR-rapporten samt börjat få in resultat från de övriga arbetspaketens forskning. Vi kommer även att ha påbörjat arbetet med utveckling av strategier för bränslehantering och även börjat utvärdera stråldos och neutronaktivering hos kritiska komponenter i primärtanken.

Vad skulle det betyda för dig att bli den första vinnaren någonsin av Kärnfull Prize?

Det skulle betyda väldigt mycket för mig att tilldelas den första upplagan av Kärnfull Prize då det innebär att Kärnfulls kunder ser potentialen i det arbete som jag och mina kollegor gör. Att bli tilldelad detta pris skulle ge mig utökade möjligheter att resa till konferenser eller att delta i sommarskolor, och utöver det så skulle en tilldelning av Kärnfull Prize bli ytterligare en indikation till yngre studenter att det finns en framtid inom den kärntekniska industrin.

Varför borde våra kunder rösta på just dig?

Kärnfulls kunder får gärna rösta på mig om de anser att arbetet jag gör inom ramen för SUNRISE är något som är värt att stödja och lyfta fram. Jag är även, vid sidan om min doktorandtjänst, engagerad i styrelsen för Sveriges Kärntekniska Sällskap (SKS) och jag är dessutom aktiv på sociala medier där jag försöker agera folkbildande kring kärnkraft och kärnteknik.

Stort tack, och lycka till säger vi till Fredrik Dehlin!

Vill ni lära er mer om SUNRISE så rekommenderar vi följande artiklar och länkar:

  1. SUNRISE hemsida
  2. Notis från KTH när projektet beviljades
  3. Artikel i AP7

_______________________________________________________

Vill ni rösta på Fredrik? Observera att ni behöver ert kundnummer i så fall (finns på era fakturor, kontakta oss annars). Vinnaren tillkännages den 31/3 på vår sajt och i våra sociala medier.

_______________________________________________________

De övriga nominerade är:

_______________________________________________________

Sveriges första elbolag med 100% kärnkraft:

  • Minimerade utsläpp, stabila elnät och orörd natur
  • Superlågt rörligt timpris utan bindningstid
  • Blixtsnabb kundtjänst och forskningsstöd per kWh
  • Välj närproducerad el från favorit-kraftverk

Sign up