6 August 2020. 3 min läsning

Kärnfullt innovationsstöd — per kilowattimme!

Cover image

Lär känna vår Advisory Board med bl.a Steven Pinker, José Gonzalez och Kirsty Gogan, och lär dig om hur vi ekonomiskt stöttar forskning och utveckling genom en donation per såld kWh.

Den absolut mest avgörande insatsen mänskligheten kan göra är att minska fossila utsläpp, och där spelar val av energikällor en avgörande roll. För att ha en chans att klara utmaningen krävs att samtliga fossilfria energislag får fullt politiskt och folkligt stöd — inte minst kärnkraft.

Vi är alltså övertygade om att kärnkraftens tid är nu — och i framtiden. Ni som följer oss vet att Kärnfull har bildats för det syftet; ökad förståelse kring kärnkraftens avgörande betydelse för Sverige, EU och världen.

Vi tror helt enkelt att det behövs en förenande röst som kan föra fram rationella miljövänners åsikter — även som konsumenter. Vi vill vara sättet att "rösta med plånboken".

Om vi lyckas visa på att det finns en stor efterfrågan på ursprungsgarantier för 100% kärnkraft kommer det bli svårare för beslutsfattare att blanda bort korten.

Om vi alla därtill gör det under samma paraply kommer Kärnfulls roll i debatten och opinionen bli såpass avgörande att vi blir hörda.

På sikt kan vi tillsammans vara en del i att skapa förutsättningarna för Sverige att bli ett föregångsland inom modern kärnkraft i Europa.

Om vi lyckas med våra ambitioner är det ett stort ansvar på våra axlar, och en position som vi kommer att vårda och använda till vår fulla förmåga — och med vår hundraprocentiga energi. Vi brinner för den här frågan, och att få jobba med den i medvind är en ynnest. Det vill vi verkligen fortsätta med.

Men vi vill att Kärnfull ska bidra mer än så. För oss är det avgörande att svensk forskning inom kärnkraft får bästa möjliga förutsättningar. Därför kan vi idag med stolthet avslöja två, för oss, stora nyheter:

  • Vi har rekryterat en oerhört välrenommerad, oberoende och opolitisk Advisory Board — en rådgivande panel — som kommer att hjälpa oss att fatta strategiska beslut samt bidra till positivt opinionsbildande. Det rör sig om starka namn med stort kunnande, stor passion och stora plattformar:
  • Prof. Steven Pinker (Harvard), Prof. Christian Ekberg (Chalmers), Dr. Klara Insulander Björk (Chalmers), Kirsty Gogan (Energy for Humanity), Eric Ingersoll (LucidCatalyst), José González (artist), Johan Carlsson (musikproducent), Caroline Cochran (Oklo).*
  • Fr.o.m 1/1 2020 kommer vi på årsbasis att donera en bestämd summa per såld kWh till forskning och innovation inom kärnkraft. Det blir ett huvuduppdrag för nämnda panel att vid årsbokslut hjälpa oss att se till att donationen bäst kommer forskning och utveckling till gagn. Det kan handla om stöd direkt till start-ups, forskning-stipendier på individnivå eller stöd till olika initiativ. Kom gärna med era förslag!

_______________________________________________________

Med våra rådgivare i ryggen vill vi hjälpa till att skapa mer informerade diskussioner runt middagsborden i Sverige. Att vi tack vare våra kunder kan ge ekonomiskt stöd till forskning. Att vi kan rådslå med världsledande branschexpertis.

Allt detta sker tack vare ert stöd för våra aktiviteter (såsom Kärnkraftslogik-serien) och er vilja att hjälpa oss sprida fakta och budskap. Vi är så tacksamma för det, och vi ser att Kärnfulls roll har börjat etableras på ett sätt som gör att vi vågar vara ordentligt optimistiska inför framtiden. Våra inlägg når nu tiotusentals personer, helt organiskt och engagemanget är till 99% positivt. Det sistnämnda gläder oss alldeles särskilt.

Fortsätt hålla er uppdaterade via våra sociala medier, eller här på bloggen. Vi finns alltid på hej@karnfull.se.

Med kärnfulla hälsningar,

John och Christian

_______________________________________________________

Sveriges första elbolag med 100% kärnkraft:

  • Minimerade utsläpp, stabila elnät och orörd natur
  • Superlågt rörligt timpris utan bindningstid
  • Blixtsnabb kundtjänst och forskningsstöd per kWh
  • Välj närproducerad el från favorit-kraftverk